เงื่อนไขลดค่าไฟฟ้านาน 4 เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในประเภทบ้านผู้อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. 66 ใช้งบประมาณไม่เกิน 7,500 ล้านบาท หรือราว 1,868.06 ล้านบาทต่อเดือน เนื่องจากระดับราคาพลังงานในตลาดโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสินค้า และบริการภายในประเทศมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิต ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ที่สำคัญมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าเดิมได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือน ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจะมีกรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท โดยใช้เงินจาก 2 ส่วนคือ งบฯ กลางปี 2566 จำนวน 3,200 ล้านบาท และเงินสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกจำนวน 4,300 ล้านบาท ทำให้มีส่วนลดค่าไฟกับผู้อยู่อาศัย 2 กลุ่ม ได้แก่

ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ได้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย

ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 151-300 หน่วย ได้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ ครัวเรือนที่ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่ของ กฟน. และกฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นราว 19.66 ล้านคน