เรื่องใหญ่ สรรพากร แจงความจริงแล้ว หลังว่อน เตรียมเริ่มเก็บภาษีวัด ทุกวัด

เรื่องใหญ่ สรรพากร แจงความจริงแล้ว หลังว่อน เตรียมเริ่มเก็บภาษีวัด ทุกวัด

จากข้อความในโลกออนไลน์ที่ระบุว่า เอาแล้วไงเริ่มเก็บภาษีวัดทั่วประเทศ วันนี้วัดเสียภาษี วันข้างหน้าพระต้องเสียอะไรอีกล่ะ พร้อมแนบรูปภาพบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นชื่อวัดต่าง ๆ ทางกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงเรื่องว่า

ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะวัดไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ในการเสียภาษี ดังนั้นรายได้ที่วัดได้รับจึงไม่มีภาระภาษี

และกรมสรรพากรไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายได้หรือตรวจสอบการเสียภาษีของวัดแต่อย่างใด

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม