ไมค์ ภัทรเดช ควัก 100,000 สมทบทุนพัฒนาวัคซีนไทย

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีคนดังในวงการบันเทิง ดารา และประชาชน พากันยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม ให้กับทางมูลนิธิ โรงพยาบาล และชุมชนต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือ ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี เป็นอีกคนบันเทิง ที่ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในช่วงนี้

โดยไมค์ ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการพัฒนาวัคซีนไทย ChulaCov19 ให้กับกองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน cv-19 โดยมี ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาฯ เป็นผู้แทนรับมอบ

mike_pattaradet

mike_pattaradet

mike_pattaradet

mike_pattaradet

mike_pattaradet

mike_pattaradet