วันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว ให้ 7 จังหวัด เช็กเลย

Author:

เรียกได้ว่าชาวได้เฮกันถ้วนหน้า สำหรับเงินประกันรายได้ข้าว ปี 65 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โอนเงินวันแรก 24 พ.ย. 2565 โดยนายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยไปยังชาวนาทั่วประเทศ และมอบนโยบายให้ ธ.ก.ส.เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย และพัฒนาศักยภาพในการผลิต วงเงินรวม 81,265 ล้านบาท

ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 1-6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท

รายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 เก็บเกี่ยวก่อน 15 ตุลาคม 2565 งวดที่ 2 เก็บเกี่ยว 15 – 21 ตุลาคม 2565 งวดที่ 3 เก็บเกี่ยว 22 – 28 ตุลาคม 2565 งวดที่ 4 เก็บเกี่ยว 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 งวดที่ 5 เก็บเกี่ยว 5 – 11 พฤศจิกายน 2565 งวดที่ 6 เก็บเกี่ยว 12 – 18 พฤศจิกายน 2565 ทั้ง 6 งวด โอนพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

สำหรับชาวนาที่จะได้รับเงินโอนจาก ธ.ก.ส. ในที่ 25 พ.ย. 65 โอนรวม 985,871 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,841.001 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดลำปาง น่าน แพร่ อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ จังหวัดอุบลราชธานี

อย่างไรก็ตาม สำหรับ 7 จังหวัดดังกล่าว ที่ลงทะเบียนไว้ เตรียมรับเงินประกันรายได้ข้าวกันได้เลย